Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Środa, 2021-03-03

Imieniny: Kingi, Maryna

Przedmiotowe Zasady Oceniania - PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Tutaj znajdziecie Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów zawodowych.

Życzymy miłej lektury :)

 

PRACE W OBIEKTACH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- p. A.Maciejewicz

- p. A. Ozga

 PROJEKTY OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- p. A.Ozga

- ROŚLINY OZDOBNE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

- OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- PODSTAWY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- STYLIZACJA OGRODÓW

- p. D. Dembek

 -PRACOWNIA URZĄDZANIA I PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI

-p. D. Dembek

- OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

- OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU 1Ag

- OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU 1Ap

- PODSTAWY PROJEKTOWANIA 1Ap

- PRACE W OBIEKTACH ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

- ROŚLINY OZDOBNE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

- STYLIZACJA OGRODÓW

- URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI 1Ag

 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


TECHNOLOGIA MONTAŻU SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

MONTAŻ SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

- p. A. Bańkowska

- p. K.Banach

 OBSŁUGA SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

- p. A. Bańkowska

- p. K.Banach

 SYSTERMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

- p. P.Dreślińska

- p. K.Banach

DOKUMENTACJA TECHNICZNA W BUDOWNICTWIE

- p.P. Dreslińska

- p. J. Banasiak

RYSUNEK TECHNICZNY

- p. P. Dreślińska

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA W BUDOWNICTWIE
- p. P. Dreslińska

KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE

- p. P. Dreślińska

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 


OBIEKTY BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

- p. Marta Simińska

- p. J. Banasiak

PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA

TECHNIKA SANITARNA

TECHNIKA SANITARNA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
- p. P. Dreślińska

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MELIORACJE WODNE

MELIORACJE WODNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- p. P. Dreślińska

KONTROLA JAKOŚCI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

-p. J. Banasiak

GEODEZJA

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

- p. J. Banasiak

RYSUNEK TECHNICZNY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA W BUDOWNICTWIE

- p. Marta Simińska


ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT W PRAKTYCE

p.J. Kulus

ANATOMIA I FIZJOLIGIA ZWIERZĄT

p. J. Kulus oraz p. Agnieszka Duwe

PROFILAKTYKA I LECZENIE ZWIERZĄT

 

p. J. Kulus

ROZRÓD I INSEMINACJA ZWIERZĄT

p. J. Kulus

PODSTAWY BEHAWIORYZMU

PROWADZENIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

p.P. Dorszewski

p.P. Dorszewski oraz p. Agnieszka Duwe

CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

p. P. Dorszewski oraz p. Agnieszka Duwe