Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Środa, 2021-03-03

Imieniny: Kingi, Maryna

Kandydaci na wolne miejsca w Internacie

 UWAGA

kandydaci na wolne miejsca

w Internacie Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

w Toruniu

 Aby ubiegać się o miejsce w naszym internacie należy:

-  wypełnić WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU,

-  do WNIOSKU dołączyć wypełniony FORMULARZ OŚWIADCZEŃ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji,

-  dostarczyć ww. dokumenty w okresie wyznaczonym na składanie wniosku o przyjęcie do internatu określonym w TERMINARZU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

 - ze względu na to, iż tegoroczna rekrutacja odbywa się w warunkach zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19- prosimy, by niezbędne dokumenty przesyłać droga pocztową na adres:

 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 87-100 TORUŃ

 UL. STEFANA BATOREGO 43/49

 Załączniki:

         1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO INTERNATU

         2. KRYTERIA REKRUTACJI DO INTERNATU

         3. TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

         4. FORMULARZ OŚWIADCZEŃ

         5. OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

         6. OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

         7. POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA W INTERNACIE ZSIŚ W TORUNIU 

         8. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DLA WYCHOWANKÓW PEŁNOLETNICH

         9. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DLA WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH