Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-01

Imieniny: Albina, Antoniny

Zebrania rodziców uczniów z wychowawcami

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów:

02.09.2020 godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych

03.09.2020 godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów klas drugich

04.09.2020 godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów klas trzecich oraz klas czwartych

 

Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego).

 

02.09.2020 godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych

 1 Ap (Technik architektury krajobrazu) - sala 9

1 Bp (Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) - sala 32

 1 CE (Technik inżynierii środowiska i melioracji oraz Technik energetyk) - sala 30

 1 Dp (Technik weterynarii) - sala 14

 

03.09.2020 godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów klas drugich

 2 Ag (Technik architektury krajobrazu) - sala K-3

 2 Bg (Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Technik inżynierii środowiska i melioracji) - sala 27

 2 Dg (Technik weterynarii) - sala 7

2 Ap (Technik architektury krajobrazu) - sala 33

2 Bp (Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) - sala K-4

2 Cp (Technik inżynierii środowiska i melioracji) - sala 8

2 Dp (Technik weterynarii) - sala 34

 

04.09.2020 godz. 16.30 - zebranie dla rodziców uczniów klas trzecich oraz klas czwartych

 3 AB (Technik architektury krajobrazu oraz Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) - sala 28

 3 DW (Technik weterynarii) - sala 29

 4 AA (Technik architektury krajobrazu) - sala 33

 4 BC (Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Technik inżynierii środowiska i melioracji) - sala K - 3

 4 DW - (Technik weterynarii) - sala 10