Przewóz 15 uczniów plus opiekun do Nove Mesto (Słowenia).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz 15 uczniów plus opiekun do Nove Mesto (Słowenia).

 

Termin realizacji zamówienia:

Wyjazd z Torunia ul. Batorego 43/ 49 w dniu 07.05.2017 r.

Powrót  w dniu 27.05.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz 15 uczniów plus opiekun do Nove Mesto (Słowenia).

 

Termin realizacji zamówienia:

Wyjazd z Torunia ul. Batorego 43/ 49 w dniu 07.05.2017 r.

Powrót  w dniu 27.05.2017 r.

 

Kryterium oceny oferty : cena oferty 100 %

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty z kwotą brutto i netto można  składać do dnia 20.04.2017 r. osobiście, listownie do godziny 1000 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Toruń ul. Batorego 43/49, sekretariat (pokój nr 1) lub elektronicznie  na adres: sekretariat@zsis.edu.pl

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 10.05 w siedzibie Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Toruń ul. Batorego 43/49, pokój nr 5.

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Janusz Śliwiński (56) 6231338 fax. (56) 6230570.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Przewóz 15 uczniów plus opiekun do Nove Mesto (Słowenia).
Data utworzenia:2017-04-12
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Janusz Śliwiński
Dokument wyświetlono:140
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian