ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie:

wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej”, aplikującego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie:

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE
Data utworzenia:2018-10-25
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Janusz Śliwiński
Dokument wyświetlono:101
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian