Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-04-11

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie:

wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu”, aplikującego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18

Zajęcia przygotowawcze- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

2018-03-22

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla kierunków architektura krajobrazu, odnawialne źródła energii oraz inżynierii środowiska dla 20 osób.

Termin realizacji zamówienia:

Do 30.04.2018 r.

Zajęcia przygotowawcze- kurs BHP

2018-03-22

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych- kurs BHP w kierunku architektura krajobrazu dla 15 osób, odnawialne źródła energii dla 15 osób oraz inżynierii środowiska  dla 5 osób, łącznie 3 godziny lekcyjne

Przewóz młodzieży z opiekunem do Nowe Mesto (Słowenia)

2018-03-22

Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz 15 uczniów plus opiekun do Nove Mesto (Słowenia).

Termin realizacji zamówienia:

Wyjazd z Torunia ul. Batorego 43/ 49 w dniu 06.05.2018 r.

Powrót  w dniu 26.05.2018 r.

Przewóz 2 osób do Nowe Mesto (Słowenia)

2018-03-22

Przedmiotem zamówienia jest:

Przewóz 2 osób do Nove Mesto (Słowenia).

Termin realizacji zamówienia:

Dwa dni do uzgodnienia w terminie 16-17.05.2018 r.