Jesteś tutaj: Start / OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie 20 godz. zajęć z języka angielskiego zawodowego dla 15 uczniów technikum architektury krajobrazu, przygotowujących się do wyjazdu na praktyki zawodowe do Słowenii.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od 7.02.2019 do 30.04.2019 r.

 

Kryterium oceny oferty : cena oferty 100 %

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty z kwotą brutto i netto można  składać do dnia 06.02.2019 r. osobiście, listownie do godziny 1000 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Toruń ul. Batorego 43/49, sekretariat (pokój nr 1) lub elektronicznie  na adres: sekretariat@zsis.edu.pl

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.02.2019 r. o godzinie 10.05 w siedzibie Zespole Szkół Inżynierii Środowiska, Toruń ul. Batorego 43/49, pokój nr 5.

Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Aneta Maciejewicz , tel: (56) 6231338 fax. (56) 6230570.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIA
Data utworzenia:2017-04-12
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Janusz Śliwiński
Dokument wyświetlono:4762
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian