Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Niedziela, 2021-04-11

Imieniny: Filipa, Izoldy

Projekt "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach"

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w roku szkolnym 2012/2013 bierze udział w projekcie edukacyjnym "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach". Ma on na celu wsparcie szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.

 

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Członkowie organizacji dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków łamania praw człowieka. Stowarzyszenie to prowadzi także różnorodne akcje edukacyjne.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu w roku szkolnym 2012/2013 bierze udział w projekcie edukacyjnym "Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach". Ma on na celu wsparcie szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.

Przygotowany dla szkoły program umożliwia grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu uczniowskiego.

Nasza grupa projektowa to 7 uczennic z klasy IV BA i IV CA: Anna Skierkowska, Michalina Włoczewska, Agnieszka Kowalska, Julita Załęska, Anna Lubowicz, Magdalena Urbańska i Magdalena Małkowska. Koordynatorom projektu jest Pani Magdalena Posachowicz

 

Przy realizacji celów projektu uczennicom pomaga kurs e-learningowy, uczennice co tydzień otrzymują nowe materiały edukacyjne składające się na 1 wirtualną lekcję. Biorą także udział w grze edukacyjnej i konkursach realizowanych na platformie e-learningowej. Gra składa się z elementów typowo szkoleniowych nastawionych na przekazywanie wiedzy, ale też z quizów, drobnych zadań, filmików. Razem jest to 12 części. Po 5 etapie kursu nasza uczennica Anna Skierkowska wzięła udział w konkursie, który wygrała hasłem: MAŁE GESTY WIELU LUDZI ZDZIAŁAJĄ WIĘCEJ NIŻ WIELKIE CZYNY JEDNOSTKI. Gratulujemy!

Ponadto raz na 2-3 tygodnie przez 90 minut realizujemy kolejny z proponowanych tematów, które składają się na 8 modułów. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową: uczennice zdobywają wiedzę o prawach człowieka, kapitale społecznym, formach działania na poziomie lokalnym, pracy metodą projektu.

Jedne z warsztatów poprowadziła Pani animatorka AI – Weronika Rokicka. Dostarczyła nam wielu ciekawych informacji. Opowiedziała o działalności Amnesty International i jej skutecznych akcjach. Mogliśmy także posłuchać języka bengalskiego, którym się posługuje, jak również zainteresowała nas opowieściami z kilkuletniego pobytu w Azji i niestety wielu przypadkach łamania praw człowieka w tamtym rejonie świata.

Dzięki projektowi możemy uświadomić sobie, że jesteśmy współodpowiedzialni za społeczność, której jesteśmy członkami i możemy dokonywać realnych zmian na jej rzecz; nauczymy się reagować na problemy lokalne i wprowadzać w życie swoje pomysły.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie