Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-01

Imieniny: Albina, Antoniny

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Film promujący Szkołę

ZSIŚ w Katalogu Toruńskich Szkół Branżowych i Technicznych

Prezentacja o kierunkach kształcenia ZSIŚ

Prezentacja o Szkole

Artykuły

TECHNIKUM nr 9 .: Technik Energetyk :.

2019-03-17
Powiększ zdjęcie

Technik Energetyk - NOWOŚĆ!!!

Energetyka zajmuje się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Jest jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu, której brakuje średniej klasy technicznej - specjalistów do pracy w elektrowniach, ciepłowniach czy elektrociepłowniach.

 

Czytaj więcej o: TECHNIKUM nr 9 .: Technik Energetyk :.

TECHNIKUM nr 9 .: Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji :.

2020-03-10
Powiększ zdjęcie

Zawód technik inżynierii środowiska i melioracji jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych.

Szkoła umożliwiając specjalizację bierze pod uwagę sytuację na regionalnym rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć sieci melioracyjnych, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, sanitacji wsi i miast, eksploatacji konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych, rekultywacji terenów zdegradowanych.

 

Czytaj więcej o: TECHNIKUM nr 9 .: Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji :.

TECHNIKUM nr 9 .: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej :.

2020-03-10
Powiększ zdjęcie

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację pod koniec okresu kształcenia.

Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

1.Montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2.Eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Czytaj więcej o: TECHNIKUM nr 9 .: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej :.

TECHNIKUM nr 9 .: Technik Architektury Krajobrazu :.

2020-03-10
Powiększ zdjęcie

Zawód technik architektury krajobrazu daje absolwentom wiedzę i umiejętność rozpoznawania kierunków historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.

Praca technika architektury krajobrazu polega głównie na zakładaniu oraz projektowaniu terenów zieleni, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla obiektów użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych. Zawód ten umożliwia podjęcie pracy zawodowej w firmach zajmujących się zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, projektowaniem i wykonawstwem elementów małej architektury, zagospodarowaniem terenów pobudowanych oraz w przedsiębiorstwach szkółkarskich i ogrodniczych. Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

 

Czytaj więcej o: TECHNIKUM nr 9 .: Technik Architektury Krajobrazu :.

TECHNIKUM nr 9 .: Technik Weterynarii :.

2020-03-10
Powiększ zdjęcie

Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

Ten kierunek kształcenia  przeznaczony jest dla osób, które kochają zwierzęta, nie boją się ich, prezentują pozytywną postawę wobec  zwierząt i potrafią ponosić za nie odpowiedzialność. Łagodne i umiejętne podejście do zwierząt oraz otwartość na kontakty z innymi ludźmi (opiekunami zwierząt) z pewnością ułatwią pracę w zawodzie technik weterynarii.

 

Czytaj więcej o: TECHNIKUM nr 9 .: Technik Weterynarii :.