Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Niedziela, 2021-04-11

Imieniny: Filipa, Izoldy

Program Rządowy "Aktywna tablica"

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska od 01.01.2021 realizuje Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury pn. „Aktywna tablica”. Program ten ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Przystąpienie do programu wiąże się z podejmowaniem szeregu działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania. W ramach tego programu nauczyciele uczestniczą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, organizują w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu jak również dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Powołany został szkolny e-koordynator do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz  nauczycielskie zespoły samokształceniowe, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

Jednym z działań jest również wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w każdym roku szkolnym realizacji programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.