Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 

 

Technikum Nr 9

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 10 maja 2021

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Publikacja sprawozdań finansowych za 2020 rok

2021-04-30

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html).

Czytaj więcej o: Publikacja sprawozdań finansowych za 2020 rok