Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Piątek, 2020-11-27

Imieniny: Franciszka, Kseni

Egzamin zawodowy

 

Harmonogram egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodowych w roku szkolnym 2020/21

 

 

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- Centralna Komisja Egzaminacyjna

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

 

 

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

  • uczniowie młodociani pracownicy
  • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
  • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
  • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

 

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (191,57 zł).

 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

  • w przypadku części pisemnej1/3 opłaty (63,86 zł)
  • w przypadku części praktycznej2/3 opłaty (127,71 zł)

 

Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000


W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji.

 

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (w przypadku sesji 2. czerwiec - lipiec 2019 r. nie później niż do 17 maja 2019 r.).

 

 

Pliki do pobrania