Kontakt

87-100 Toruń ul. Batorego 43/49
tel. 56 623 13 38

sekretariat@zsis.edu.pl

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-01

Imieniny: Albina, Antoniny
Jesteś tutaj: Start / Stypendia

Stypendia

 Drodzy Uczniowie i Rodzice!

w tej zakładce znajdziecie informacje
dotyczące programów stypendialnych dla uczniów
w roku szkolnym 2020/2021

Artykuły

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

2020-06-15

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu co najmniej pierwszej klasy ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego ziemskiego (bez gminy Miasto Toruń) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli ZS CKU w Gronowie i ZS Ponadpodstawowych w Chełmży.

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem oraz klauzulę informacyjną.

Termin składania wniosków na rok szkolny 2020/21 upływa 15 lipca 2020r.

Poniżej regulamin, wniosek i klauzula informacyjna do pobrania.

Czytaj więcej o: Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego